MK 3D-Prints s.r.o.

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Jméno a příjmení zákazníka
Adresa zákazníka
Telefon a e-mail zákazníka


Antonín Dvořák
IČ 02416557
Prvomájová 1353/4 153 00 Praha 5 – Radotín


Praha, aktuální datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Vážení,

dne datum jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.mk3d-prints.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem byl popis zboží. Toto zboží jsem převzal(a) dne datum.


Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši cena Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. číslo bankovního účtu zákazníka, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


S pozdravem


……………………………………….

(vlastnoruční podpis zákazníka)


Přílohy:
> Kopie kupního dokladu